Master control

Daljinsko upravljanje
Master Control

Inovativni komunikacioni sistem koji je dizajnirao Sistem Air za daljinsko praćenje industrijskih i profesionalnih centralnih usisivača.

Zakoračite u budućnost, doživite industriju 4.0.

Daljinsko upravljanje
Master Control

Inovativni komunikacioni sistem koji je dizajnirao Sistem Air za daljinsko praćenje industrijskih i profesionalnih centralnih usisivača.

Zakoračite u budućnost, doživite industriju 4.0.

Rođeni da rade zajedno

Prijemna kartica i jedinstven softver te vrste. Savršen mehanizam za industriju 4.0

Master Control Sistem Air LAN

LAN kartica

Master Control priključna ploča je interfejs koji omogućava prenos informacija prikazanih na displeju preko lokalne mreže, na koju su povezani i centralni usisivač i računar sa kog se vrši daljinsko upravljanje.

Softver Master Control

Softver Master Control vam omogućava da u realnom vremenu kontrolišete sve centralne usisivače povezane na lokalnu mrežu u zgradi.

Software Master Control

4.0 tehnologija za daljinsko upravljanje

Povežite i daljinski kontrolišite sve centralne usisivače povezane na mrežu.

Pokrenite dijagnozu, pogledajte video tutorijale u slučaju održavanja i konsultujte listove za intervencije.

Vaša desna ruka

Master Control nije zamena za aktivnosti čoveka u održavanju i ne dozvoljava daljinsko resetovanje različitih alarma.

Sigurnosna funkcija posebno namenjena da spreči ignorisanje upozorenja koja se javljaju na sistemu, a koja bi oštetila integritet njegovog funkcionisanja.

Opsezi instalacije

Master Control mrežna kartica se može instalirati na sledeće centralne usisivače:

  • Revo Block Professional Linija
  • Industrial Clean separatori prašine – isključujući Basic modele

Svaka centrala, da bi bila povezana na mrežu, zahteva priključnu karticu.

Sistemski zahtevi za instalaciju softvera Master Control:

  • Windows Vista ili noviji
  • 200Mb slobodnog prostora na hard disku
  • 2GB RAM

Artikal

Opis

4202.1LAN Master Control card
4202.0Software Master Control

SOFTVER

Sistem Air PRO
Mnogo više od čišćenja, vaš profesionalni saveznik.

Poštovanje higijensko-sanitarnih propisa, usisavanje opasnih materija, rekuperacija otpada i kontinuirana upotreba samo su neki od plusa koje nudi Sistem Air PRO sistem.

Svuda postoji potreba za centralizovanim usisivačem jer je dobro čišćenje važan deo kvaliteta vašeg posla.

Tavola disegno 1

Održavanje i pomoć

Za planirano održavanje centralnih usisnih jedinica, potrebno je pratiti uputstva sadržana u priloženom tehničkom priručniku i ono što je prikazano na ekranu korisničkog interfejsa.

Konkretno, ove periodične operacije se uglavnom odnose na čišćenje filtera, pražnjenje kontejnera za sakupljanje prašine, zamenu vreće, proveru ispravnog funkcionisanja elektromotora i bilo kakvog ometanja ispuštanja vazduha.

Sve intervencije koje nisu uključene u planirane operacije održavanja koje treba da izvrši krajnji korisnik mora da obavlja kvalifikovano osoblje.