Zdrava Zgrada

Dve dragocene reči, čuvari glavnog koncepta koji treba da inspiriše svako životno i radno okruženje.

Zdrava zgrada

To su dve dragocene reči, čuvari glavnog koncepta koji treba da inspiriše svako životno i radno okruženje.

Da li živimo u zdravom okruženju?

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru je glavni element koji utvrđuje nivo zdravlja neke zgrade. Na ovoj stranici se razvijaju pojašnjenja i predlažu rešenja za fokusiranje pažnje na važnost poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru kroz trajne centralizovane sisteme.

 

Teme koje su ovde razvijene su rezultat preko 25 godina iskustva u sektoru. Iskustvo podeljeno kroz različite saradnje sa stručnjacima za zdravu gradnju i kroz proučavanje i kontinuirano istraživanje publikacija Istituto Superiore della Sanita. Život u zdravom okruženju je novi izazov koji treba prevazići, a centralizovani sistem usisivača Sistem Air-a predstavlja pobedničku kartu.

Da li živimo u zdravom okruženju?

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru je glavni element koji utvrđuje nivo zdravlja neke zgrade. Na ovoj stranici se razvijaju pojašnjenja i predlažu rešenja za fokusiranje pažnje na važnost poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru kroz trajne centralizovane sisteme.

Teme koje su ovde razvijene su rezultat preko 25 godina iskustva u sektoru. Iskustvo podeljeno kroz različite saradnje sa stručnjacima za zdravu gradnju i kroz proučavanje i kontinuirano istraživanje publikacija Istituto Superiore della Sanita. Život u zdravom okruženju je novi izazov koji treba prevazići, a centralizovani sistem usisivača Sistem Air-a predstavlja pobedničku kartu.

UVODNIK

od Giancarlo Plebani, gen.dir. Sistem Air-a

Znanje  je ono u čemu se nalaze odgovori za poteškoće.Danas vesti pokazuju svet kakav nismo želeli da vidimo. Taj lažni balon u kojem smo mislili da možemo da radimo sve, bez obzira na posledice, je nestao.

Mi smo rezultat površnih izbora koji jure za prividom, zaboravljajući najosnovniju supstancu koja nas održava u životu.

Vazduh koji ulazi i izlazi iz naših pluća više nije nešto nevidljivo. Sada zaista shvatamo da smo jedno sa sredinom u kojoj živimo. Učimo se da je udisanje čistog vazduha jedini lek za zdravu budućnost.

Bila je potrebna pandemija je da se probudi pažnja na važno i fondamentalno pitanje.

 

Zdravlje životne sredine je prvi glas koji mora da vodi nove gradnje i renoviranja.

Blog o zdravlju

Udišemo ih svuda, ali možemo da ih izbacimo

Oni se kriju iza naših svakodnevnih gestova

Živeti u zdravom okruženju i sa kućnim ljubimcima

Da li su škole zaista bezbedne?

Pojašnjenja i informacije

Kako ga odrediti